Blogpost Thumbnail

Sundsvall – Att lyfta ett platsvarumärke

Bakgrund

Platsvarumärket Sundsvall ägs gemensamt av alla som bor och verkar i Sundsvall. För att säkra välfärden och säkerställa att invånarna kan leva ett gott och hållbart liv i Sundsvall över tid, behövs en stark tillväxt. Platsen behöver därmed både vara attraktiv för de boende, men också attrahera talanger, investeringar och besökare utanför Sundsvallsregionen. 

Sundsvalls kommun har därför arbetat med att utveckla platsvarumärket Sundsvall. Förutom en ny visuell identitet, framtagen av kommunikationsbyrån Gullers grupp, har ett omfattande arbete gjorts. Däribland undersökningar och workshops med representanter från både näringsliv och offentlig sektor.

Utmaning

Sundsvall har en stor outnyttjad potential att växa och bli starkare. Sundsvalls kommun har därför arbetat med att finna ett sätt att öka tillväxten och göra Sundsvall till en starkare arbetsmarknadsregion. Det innebär bland annat att skapa förutsättningar för alla i Sundsvall att tillsammans jobba mot samma mål – en ökad tillväxt.

Generellt sett så är idag gemene mans associationer till Sundsvall vaga. Sundsvall vill därför förmedla en tydlig och inspirerande bild av platsen. I relation till andra platser vill de ta positionen “här skapas framtiden” och framöver associeras med handlingskraft, innovation och samverkan.

Lösning

För att möta utmaningarna och nå den önskade positionen så behöver Sundsvalls aktörer arbeta med bevisföring. De valde deBroomes verktyg för att lätt kunna uppdatera och samla bevis, som visar och lyfter Sundsvall som plats.

I den nya digitala varumärkesportalen finner användarna inte bara strategin och den visuella identiteten, utan också berättelser, inspiration, bilder och filmer. Allting finns där tillgängligt för alla att ta del av. Tjänsten riktar sig till näringslivsutvecklare, samhällsutvecklare och beslutsfattare, men även till rekryterare som vill förstärka sitt jobberbjudande med platsen. 

screens

Besök Sundsvalls varumärkesportal: delasundsvall.se

Tell your friends!

Beatrice Neiderstam

Related posts

Learn more about our clients