Brand Learning

Skapa en gamifierad lärandeupplevelse som är enkel att komma igång med! Bjud in anställda och partners att komma närmare varumärket och försäkra dig om ett växande antal varumärkesambassadörer.

Designa med ditt varumärke

Anpassa med din logotyp och dina färger för att förmedla rätt känsla hela vägen.

Skapa olika spel

Lägg enkelt till dina olika ämnen och välj mellan fördefinierade spel – sant eller falskt, flervalsfrågor med flera. 

Godkänn 
innehåll

Samarbeta med dina kollegor i en smidig godkännandeprocess. Skapa, granska och justera nya ämnen att publicera.

Skapa

Skapa enkelt olika frågor, nivåer och moduler.

Granska

Gå igenom dina utkast och skicka för godkännande.

Feedback

Sömlösa korrvändor med justeringar.

Publicera

Din utbildning är nu live!

Ge feedback

Öka kunskapen om varumärket bland anställda och partners genom uppmuntrande feedback. Gör det möjligt för alla att gå från Novis till Ambassadör.

Uppföljning
och resultat

Se den mest populära användardatan för att identifiera kunskapsgap och få insikter om kommande fokusområden.

Har du några frågor? Kontakta oss.